Category Archives: Osnovni podatci

Collegium Sancti Ioseph – Kolegij sv. Josipa

JORDANOVACNa Jordanovačkom brežuljku od 1930. ova je zgrada jedna od središnjih ustanova Družbe Isusove u Hrvatskoj koji je ustrojen kao Pokrajina (latinski: Provincia) s patrom Provincijalom na čelu. Na čelu Kolegija je Rektor, imenovan od o. Generala. Družba Isusova redovnička je zajednica koju je osnovao sv. Ignacije Lojolski, a u europskoj je kulturi znana kao začetnica javnoga školstva, dostupnoga svima, i po Duhovnim vježbama kako ih je osnivač, vrhunski poznavatelj ljudske duše, zacrtao. Sadašnji vrhovni poglavar Reda, o. General, jest pater Adolfo Nicolás. Papa Franjo također dolazi iz Družbe Isusove.

Uz Kolegij vezana su brojna apostolska djela Družbe Isusove i ostale institucije:

jord_crkvaOvdje je župa Bezgrješnoga Srca Marijina u kojoj djeluju isusovci, pater Župnik i pater Župni vikar, s novoizgrađenom istoimenom crkvom. Župa ujedno vodi Marijin dom za potrebe pacijenata okolnih bolnica. U župnoj zgradi smještena je i udruga Prisutnost koja se brine za starije i bolesne. U župnoj crkvi se na prvu subotu u mjesecu odvija Cenakul – molitveni susret Svećeničkoga marijanskoga pokreta. Crkva je u ovoj Godini milosrđa opet četvrtkom u 12:15 otvorena da se u njoj služi fakultetska sveta misa koja u skladu s tradicijom okuplja sve profesore, djelatnike i studente našega Fakulteta. Župnim se prostorima uz odobrenje Župnika do daljnjega služe i pripadnici Neokatekumenskoga puta.

S Kolegijem je od osnutka bitno povezana i kuća formacije “Ante Gabrić” s bogoslovima Družbe Isusove – skolasticima – koji studiraju filozofiju na našem Fakultetu i obavljaju razne apostolske poslove u Zagrebu. Kuća je smještena na susjednom brežuljku Fratrovac, a njome upravlja poglavarov zamjenik – vicesuperior.

U samom Kolegiju nalazi se mala međubiskupijska i međunarodna Bogoslovija. U njoj je trenutno 16 mladića koji se školuju za svećenike a dolaze iz Požeške, Šibenske, Gospićko-senjske, Mostarsko-duvanjske, Trebinjsko-Mrkanske biskupije te Đakovačko-osječke i Beogradske nadbiskupije, a tu je i jedan redovnik s Filipina. Bogoslovija ima svojega upravitelja – Regensa i svojega Duhovnika, a bogoslovi studiraju na našem Filozofsko-teološkom studiju.

FTIlogoBogoslovijom je uz Kolegij najviše vezan Teološki studij kao dio Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove (FTI – www.ftidi.hr), namijenjen prije svega svećeničkim kandidatima. Studij se odvija kao podružnica Papinskoga sveučilišta Gregoriana s kojima sve studijske programe usklađuje prema ugovoru o afilijaciji.

grbffdiS Kolegijem je od svojih početaka vezan Filozofski fakultet Družbe Isusove (www.ffdi.hr), jedna od crkvenih ustanova papinskoga prava u RH, osnovan od Kongregacije za katolički odgoj 1989. godine kao sljednik Studija filozofije koji se od 1937. odvijao u Kolegiju (do tada je ovdje bio novicijat Družbe Isusove). U Zagrebačko je sveučilište fakultet primljen kao sastavnica pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti jer od početka njeguje oba smjera studija i utemeljitelj je znanstvene grane “religiologija” u Hrvatskoj. U sklopu Fakulteta djeluju i centri: Centar za bioetiku, Centar za poslovnu etiku, te Hrvatski povijesni institut u Beču. Tu je i Obiteljski centar koji već dugi niz godina vodi Obiteljsku ljetnu školu krajem kolovoza. U ovoj jubilarnoj Godini milosrđa planirana je već 45. po redu, a posljednjih godina odvija se u prostorima Fakulteta.

Ishodišnu vezu s Kolegijem ima i Knjižnica “Juraj Habdelić” kao institucija Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Dugo vremena bijaše smještena u samom Kolegiju, a od uspostave samostalne Hrvatske države ima vlastitu zgradu iza crkve.

obnovljeni-zivotU Kolegiju je uredništvo “Obnovljenoga života” dugogodišnjega isusovačkog znanstvenog časopisa, sada već više godina namijenjenoga filozofiji i religijskim znanostima u skladu s potrebama Fakulteta. Uredništvo također služi za ostala izdanja FTI – Filozofsko-teološko­ga instituta.

Uz Kolegij smješten je i Arhiv Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Prostore ima na raspolaganju u zgradi Knjižnice, a voditelj Arhiva član je Kolegija.

U Kolegiju je Umjetnički atelier u kojem djeluje isusovac, umjetnik, akademski kipar sa svojim suradnicima, ponajviše izrađujući cijenjene mozaike za liturgijske prostore u zemlji i inozemstvu.

U Kolegiju se nalazi i Postulatura časnoga sluge Božjega Petra Barbarića koja ujedno služi i kao privremeno sjedište Postulature bl. Ivana Merza. Voditelj obiju postulatora član je Kolegija, a budući da u Kolegiju boravi i vicepostulator u kauzi sluge Božjega p. Ante Gabrića Kolegij je i s tim apostolskim djelom povezan.

logoU samom Kolegiju kao ključna, dragocjena pomoć u životu i radu djeluju sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga iz njihove središnje kuće u Zagrebu.

logo_zsem_newU Kolegiju i pripadnim zgradama smještena je i međunarodno ugledna Zagrebačka škola ekonomije i menadžmentaZŠEM s vrlo velikim brojem studenata i profesora.

radio_maria_internationalU Kolegiju, u prostoru negdašnje kapelice i župne crkve sv. Josipa, nalazi se Radio Marija Hrvatske. Ovdje je sjedište Udruge, ovdje je uredništvo i glavni, zagrebački studio. Glavni urednik član je Kolegija.