Stručna večer: sv. Irenej i gnoza

Na stručnoj večeri u našem Kolegiju u nedjelju, 29. svibnja uvečer p. Mikolaj Martinjak iznio nam je svoje istraživanje o sv. Ireneju i gnozi. Prema običaju nakon uvodnoga izlaganja uslijedila je rasprava. Posebnost izlaganja bijaše uporaba multimedijalne tehnike zahvaljujući kojoj smo imali prilike vidjeti slike i grafike – ilustracije za ono o čemu je bilo riječi.

P. Martinjak napomenuo nam je ponajprije kako je sv. Irenej poznat po svom djelu Adversus haereses, a djelovao je u Smirni gdje je Polikarp imao važan utjecaj na njega. Zanimljivo je bilo podsjetiti se kako se gnostički pokret razvija osobito sa širenjem kršćanskoga nauka, a – neuspio – je pokušaj odgovora na problem zla u svijetu, kao i na osnovna čovjekova životna pitanja. Spasenje gnoza uglavnom izjednačuje sa spoznajom, a pokušava iskoristiti brojne već postojeće smjerove tumačenja svijeta.

Sv. Irenej obrađuje Ptolomeja, a manje Valentina koji je objedinjujući nauk Platonov s indijskim učenjem o reinkarnaciji i s judaizmom stvorio vrlo složeno tumačenje svijeta. Poznat je po tome što govori o tri vrste ljudi: o materijalnima, psihičkima i duhovnima.

Sv. Irenej osobito se mora osvrnuti i na Marciona koji je živio od 85. do 160. g. po Kr., a glavni mu promašaj bijaše nauk o dva božanstva koja su ili jednaka ili jedno drugome podređena. Marcion za Stari zavjet ne priznaje Boga nego gnostički pojmljenoga demiurga koji je zao.

Sv. Irenej se u svojem radu koristi Tertulijanovim spisom Adversus Marcionem, spisima sv. Justina kao i djelom Hipolita Rimskoga Protiv svih hereza.

Prvi korak u ispravnoj obrani od pogrešnih naučavanja za Ireneja je povratak na izvore i taj će njegov stav utjecati na formiranje kanona biblijskih spisa.

Osnovi pogled Irenejev zasnovan je na Svetom pismu. Čovjek promatra kao Božje stvorenje, stvoreno Božjom Riječju koja je Krist. Stvoren je na sliku Božju tj. gledajući na Krista. Po istočnomu grijehu čovjek ne prestaje biti slika Božja nego gubi sličnost (nije više na Božju priliku). Za sv. Ireneja važan je dio Isusova života kušnja u pustinji gdje on korigira neposluh Adama u rajskom vrtu. Prema Irenejevu naučavanju osobitu vrijednost ima Euharistija koja pripada Kristovu utjelovljenju.

U raspravi smo zaključili da je sv. Irenej itekako aktualan budući da je gnostički pristup prisutan do u najnovije doba. Snažno je obilježio njemački klasični idealizam, a sada je zapravo pozadina za New age. Stoga je djelo sv. Ireneja vrlo korisno za oslobađanje od suvremenih zabluda i pogrešnih pogleda na čovjeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *